NAŠE-PRÁCE-BS.png

ZABEZPEČENÉ

PRACOVIŠTĚ 
Jak probíhala realizace a jaké to mělo přínosy pro klienta?

ÚVOD DO SITUACE

Poskytovatel outsourcingových služeb byl smluvně vázaný naplnit bezpečnostní požadavky na zabezpečené pracoviště, ve kterém budou zpracovávaná data jeho klienta.

S tímto režimem neměl tento poskytovatel do této chvíle žádné zkušenosti.

 

Dá se říci, že se jednalo o zcela nový a velmi přísný bezpečnostní režim.

1

ISO 27001, 27017,

27701, 22301 

2

REALIZACE

Prvním krokem bylo detailní seznámení se s bezpečnostními požadavky klienta. Následně jsme dvěma na sobě nezávislým kolegům zadali k vypracování návrh bezpečnostního systému, který bude splňovat požadavky klienta.

 

Jakmile byly návrhy zpracovány, náš tým je porovnal a po důkladném vyhodnocení kladů jednotlivých návrhů jsme vždy v každé oblasti vybrali ten lepší. V situacích, kdy to bylo možné, jsme realizovali oba návrhy, aby bylo výsledné opatření co nejlepší a nejbezpečnější.

 

Takto vznikl detailní plán bezpečnostních opatření pro fyzickou a kybernetickou bezpečnost, jejichž realizaci jsme projektově odřídili včetně finálních funkčních testů.

 

Dále jsme také vytvořili a do praxe zavedli procesní rámec pro manažerské řízení bezpečnosti nad tímto režimem zabezpečeného pracoviště.

3

HLAVNÍ PŘÍNOSY PRO KLIENTA

Pro našeho klienta bylo hlavním benefitem vytvoření komplexního bezpečnostního řešení včetně manažerského rámce na klíč.

 

Pracovníci klienta s námi po celou dobu realizace spolupracovali, a proto následné převzetí řízení bezpečnosti nad zabezpečeným pracovištěm bylo bezproblémové.

 

Náš klient o pár týdnů později úspěšně absolvoval bezpečnostní audit ze strany svého zákazníka s hodnocením "best in class" oproti svým dalším dodavatelům, kteří fungují v režimu zabezpečeného pracoviště.

čistý banner.png

Věděli jste, že... ?

15

Bezpečnost je našim posláním již 15 let.

7 000 000 CZK

Průměrná částka, kterou společnost zaplatí jako "výkupné" za svá zašifrovaná data.

11 vteřin

Každých 11 vteřin je vaše společnost pod kyberútokem.

 

Víte jistě, že jim vy i vaši kolegové odoláte?

95 %

Všech bezpečnostních problémů s dopadem na data je způsobeno lidskou chybou.

5 %

Pouze 5 % společností na celém světě považuje svou úroveň ochrany dat za dobrou.