VZDĚLÁVÁNÍ V BEZPEČNOSTI

Připravili jsme pro váš vzdělávací kurzy zaměřené na obecnou znalost tématu i odbornou specializaci.

Osvětový kurz, během kterého vám představíme aktuální. hrozby online světa a poradíme, jak se jim vyhnout.

220125_besecured_6.png

Během tohoto vzdělávacího kurzu vám představíme všechny oblasti systému řízení bezpečnosti informací.

Naučíme vás základní postupy a kroky procesu řízení rizik tak, abyste je vy i vaši kolegové mohli správně řídit.

220125_4.png

Trénink cílený na oblasti řízení IT takovým způsobem, aby odolalo bezpečnostním hrozbám.

Umíme řídit bezpečnostní incidenty, aby se znova neopakovaly. A naučíme vás to také.

čast_1.png

Ukážeme vám cestu, jak postavit IT služby tak, aby odolaly výpadkům a klasickým problémům.

Tento kurz z vás udělá odborníka na ISMS a budete schopni řídit celý systém ochrany informací ve společnosti.

čast 2.png

Naučíme vás, jak ISMS správně auditovat, jak připravit průběh auditu a jak se zaměřit na jeho důležité části.

Vyškolíme z vás specialistu na rozpoznávání a řízení bezpečnostních rizik ohrožující informace a data.

220125_besecured5.png

Připravíme vás na roli manažera bezpečnostních incidentů s hlavním zaměřením na jejich úspěšné vyřešení.

Navštivte naší bezpečnostní akademii a vyberte si vzdělávání dle vašich požadavků a představ.

220125_besecured_banner3.png

Odpovídat za odolnost služeb proti výpadkům je náročná práce. Ale my z vás uděláme experta v této oblasti.