top of page

Vzdělávání

Uděláme z vás odborníky v oblasti bezpečnosti informací.

Image by Austin Distel

Přehled našich kurzů

Připravili jsme pro váš vzdělávací kurzy zaměřené na obecnou znalost tématu i odbornou specializaci v oblasti bezpečnosti.

Bezpečně v online světě

Osvětový kurz, během kterého vám představíme aktuální. hrozby online světa a poradíme, jak se jim vyhnout.

Ochrana informaci podle ISO 27001

Během tohoto vzdělávacího kurzu vám představíme všechny oblasti systému řízení bezpečnosti informací.

Řízení bezpečnostních rizik

Naučíme vás základní postupy a kroky procesu řízení rizik tak, abyste je vy i vaši kolegové mohli správně řídit.

Řízení IT bezpečnosti

Trénink cílený na oblasti řízení IT takovým způsobem, aby odolalo bezpečnostním hrozbám.

Řízení bezpečnostních incidentů

Umíme řídit bezpečnostní incidenty, aby se znova neopakovaly. A naučíme vás to také.

Řízení kontinuity služeb (BCM)

Ukážeme vám cestu, jak postavit IT služby tak, aby odolaly výpadkům a klasickým problémům.

Manažer ISMS podle ISO 27001

Tento kurz z vás udělá odborníka na ISMS a budete schopni řídit celý systém ochrany informací ve společnosti.

Auditor ISMS podle ISO 27001

Naučíme vás, jak ISMS správně auditovat, jak připravit průběh auditu a jak se zaměřit na jeho důležité části.

Manažer kybernetické bezpečnost

Připravíme vás na roli manažera kybernetické bezpečnosti podle zákona 181/2014 SB. a vyhlášky 82/2018 Sb.

Specialista řízení rizik podle ISO 27005

Naučíme vás, jak správně řídit bezpečnostní rizika podle normy ISO 27005 od jejich identifikace, přes hodnocení, rozhodnutí o řízení rizik až po jejich úspěšné zvládání a akceptaci.

Business Continuity Manažer podle ISO 22301

Uděláme z vás manažera havarijního plánování a kontinuity činností organizace. Ve své roli pak zvládnete provést analýzu rizik, business impact analýzu (BIA), identifikujete kritické systémy, procesy a technologie a zvládnete vytvořit a otestovat Disaster Recovery Plány (DRP) a Business Continuity Plány (BCP).

Manažer bezpečnostních incidentů

Bezpečnostní incidenty se nevyhýbají žádné organizace. A proto je nesmírně důležité mít interní kompetenci a osobu, která je schopna tyto incidenty vyřešit takovým způsobem, že vás již více nebudou ohrožovat. A takovou osobu z vás uděláme!

bottom of page