tisax.png

TISAX

TRUSTED INFORMATION SECURITY ASSESSMENT EXCHANGE

Certifikace podle metodiky TISAX je povinná pro všechny společnosti, které působí v oblasti automobilového průmyslu. Díky této certifikaci tak mohou firmy prokazovat závazek vůči zabezpečení dat a informací. 

Kdo stojí za TISAX a co jsou hlavní důvody?

Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) spravuje sdružení ENX (European network exchange) jménem Německé asociace automobilového průmyslu (VDA).
VDA vyvinula hodnocení bezpečnosti informací (ISA) jako katalog kritérií pro hodnocení bezpečnosti informací. VDA ISA je založena na normách ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 přizpůsobených automobilovému průmyslu. V roce 2017 bylo aktualizováno hodnocení VDA, aby zahrnovalo opatření pro používání cloudových služeb.
 
Aby pomohla zefektivnit hodnocení bezpečnosti, vytvořila VDA metodiku TISAX, kterou používají evropské automobilové společnosti k poskytování společného hodnocení bezpečnosti informací pro interní analýzu, hodnocení dodavatelů a výměnu informací. Asociace ENX je zodpovědná za implementaci TISAX – akredituje auditory, dodržuje akreditační kritéria a požadavky na hodnocení a sleduje kvalitu implementace a výsledků hodnocení.

Jak vám s TISAX pomůžeme?

Pomůžeme vám s naplněním požadavků standardů TISAX a připravíme vás na certifikaci podle této metodiky. Bezpečnostní opatření, metody, praktiky a procesy pro ochranu informací jak v jejich fyzické podobě, tak v IT prostředí je naší specializací už více než 10 let.