STANDARDY PRO BEZPEČNOST INFORMACÍ

Rádi vám pomůžeme se zavedením následujících standardů do prostředí vaší společnosti. 

čistý banner.png

INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT SYSTEM

Jsme vaším partnerem pro ochranu informací podle ISO 27001 a pomůžeme vám se systémem řízení bezpečnosti informací ve všech jeho částech.

2_besecured.png

Pomůžeme vám se splněním jednotlivých požadavků tohoto evropského nařízení a zkontrolujeme stav vašich opatření pro ochranu osobních údajů. Výsledkem pro vás bude komplexně uchopena tato oblast a vyhnutí se tak vysokým finančním pokutám.

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru.

220125_4.png

Řízení rizik informační bezpečnosti je set koordinovaných činnosti, které vedou organizace k efektivnímu vyhodnocování a řešení rizik informační bezpečnosti.

ISO 22301 je mezinárodní standard pro systém managementu kontinuity podnikání.

čast_1.png

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je soubor bezpečnostních požadavků - pravidel, které mají za cíl omezit rizika úniku dat držitelů platebních karet a podvody, které vedou ke zneužití těchto dat a dat o platebních kartách.

220125_besecured_6.png

Certifikace podle metodiky TISAX je povinná pro všechny společnosti, které působí v oblasti automobilového průmyslu.

Díky této certifikaci tak mohou firmy prokazovat závazek vůči zabezpečení dat a informací.