11bs.png

SPECIALISTA ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK

Cílem je naučit účastníky řídit bezpečnostní rizika na základě standardů ISO 31000 a ISO 27005 tak, aby byl jejich dopad naprosto minimální. Důraz je kladen na systematičnost a opakovatelnost procesu v podmínkách organizace.

 

Formou praktických cvičení je představen celý životní cyklus bezpečnostního rizika.

Komu je kurz určen?

Trénink je určen primárně osobám, které jsou nebo budou provádět analýzy bezpečnostních rizik ve vaší organizaci. Je však také vhodný pro vedoucí pracovníky, aby se seznámili s principy procesu řízení rizik.

Rozsah kurzu

2 dny