16bs.png

ŘÍZENÍ KONTINUTY SLUŽEB (BCM)

Cílem je účastníky naučit ohodnotit důležitost IT služeb, technologií, dodavatelů, informací a lidí zapojených do jejich poskytování.

 

Dále pak stanovit jejich kritičnost, tolerované doby výpadku a vypracovat plán, jak zabránit finančním ztrátám a pokutám. 

Komu je kurz určen?

Trénink je určen primárně pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic, obzvláště pak pro pracovníky IT oddělení.

Rozsah kurzu

2 dny