13bs.png

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK

Nejdůležitějším krokem pro investice do IT zabezpečení a ochranu dat je jejich řízení na základě známých a vyhodnocených rizik. 

Cílem kurzu je naučit posluchače řídit bezpečnostní rizika na základě standardů ISO 31000 a ISO 27005 tak, aby byl jejich dopad na fungování vaší organizace naprosto minimální. 

Komu je kurz určen?

Trénink je určen primárně pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic.

Rozsah kurzu

2 dny