14bs.png

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

Cílem kurzu je naučit účastníky odhalit a řídit bezpečnostní incidenty tak, aby jim mohli v budoucnu úspěšně předcházet a snížili jejich dopady na minimum.

 

Na simulovaném bezpečnostním incidentu budou účastníkům vysvětleny všechny fáze zvládání takové situace a to v souladu s mezinárodními standardy NIST a ISO 27035. 

Komu je kurz určen?

Trénink je určen primárně pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic.

Rozsah kurzu

8 hodin (1 pracovní den)