5bs.png

PENETRAČNÍ TESTY

Vyvinuli jste webovou aplikaci a nejste si jisti, zda je správně zabezpečena? Chcete vědět, jestli je vaše IT prostředí odolné proti útokům?

 

Nechte nás udělat penetrační test a my vám připravíme komplexní hodnocení vašeho zabezpečení.

Jak test provedeme?

Vstupem pro nás do procesu testu naše interní metodika pro provádění penetračních testů, kterou jsme vyvinuli na základě více než 10 let testování bezpečnosti. Pomocí této metodiky:

Provedeme test

Důkladně otestujeme bezpečnost vaší aplikace nebo IT prostředí a porovnáme ho s dostupnými standardy.

Odhalíme nedostatky

Pokud zjistíme, že některá z testovaných oblastí není adekvátně zabezpečena, tak to pečlivě zaznamenáme.

Navrhneme zlepšení

 

Na závěr navrhneme konkrétní kroky, které vám pomohou zvýšit úroveň zabezpečení vaší aplikace a/nebo IT prostředí.

Co je výstupem takového testu?

Výstupem takového testu je detailní zpráva z auditu obsahující jak manažerské shrnutí vhodné pro členy nejvyššího vedení společnosti, tak také detailní vyhodnocení testovaných oblastí z pohledu IT bezpečnosti vůči dostupným standardům a informace o zjištěních.