19bs.png

PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je soubor bezpečnostních požadavků - pravidel, které mají za cíl omezit rizika úniku dat držitelů platebních karet a podvody, které vedou ke zneužití těchto dat a dat o platebních kartách.

Jak vám pomůžeme s PCI DSS?

Určíme správný rozsah

PCI DSS definuje několik variant rozsahu a společně určíme tu správnou, která se na vás vztahuje.

Poznáme prostředí

Identifikujeme procesy a činnosti při zpracovávání informací o držitelích platebních karet (CHD).

Nastavíme vhodná opatření

Pomůžeme vám zavést vhodná bezpečnostní opatření, která ochrání tato data (CHD).