12bs.png

OCHRANA INFORMACÍ PODLE
ISO 27001

Cílem je představit všechny oblasti ochrany informací a dat, upozornit na důležitá témata a vysvětlit, jak spolu souvisí. 

Komu je kurz určen?

Trénink je určen primárně pro osoby odpovědné za oblast bezpečnosti informací a pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic.

Rozsah kurzu

2 dny