8bs.png

MANAŽER KONTINUITY SLUŽEB (BCM)

Cílem je účastníky naučit ohodnotit důležitost IT služeb, technologií, dodavatelů, informací a lidí zapojených do jejich poskytování.

 

Dále pak stanovit jejich kritičnost, tolerované doby výpadku a vypracovat plán, jak zabránit finančním ztrátám a pokutám.

 

 

Jednotlivé fáze procesu založeném na požadavcích normy ISO 22301 jsou procvičovány na praktických příkladech, aby si účastníci osvojili jednotlivé metody a postupy a ovládli aktivity jako je Business Impact Analýza nebo tvorba Disaster Recovery Plánů. 

Komu je kurz určen?

Trénink je určen osobám, které jsou nebo budou odpovědné za oblast havarijní připravenosti a řízení kontinuity podniku.

Rozsah kurzu

2 dny