7bs.png

MANAŽER BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Cílem kurzu je budoucím manažerům bezpečnosti předat maximum zkušeností s řízení bezpečnostního programu podle mezinárodně platné normy ISO/ IEC 27001 pro systém řízení bezpečnosti informací.

Komu je kurz určen?

Trénink je určen osobám, které jsou nebo budou odpovědné za bezpečnostní program ve vaší organizaci.

Rozsah kurzu

3 dny