6bs.png

ZÁKON 181/2014 SB.

O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Co určuje zákon 181/2014 Sb.?

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru.

Na koho se vztahuje "kyberzákon"?

Zákon ukládá povinnosti:

  • správcům tzv. významných informačních systémů,

  • správcům informačních systémů kritické informační infrastruktury,

  • správcům komunikačních systémů kritické informační infrastruktury.

Jak vám s kyberzákonem pomůžeme?

Zavedení požadavků zákona 181/2014 Sb. do praxe

Rádi vám pomůžeme nastavit bezpečnostní opatření ať už organizačního nebo technického zaměření tak, aby vaše IT prostředí splňovalo podmínky a požadavky tohoto zákona.

Bezpečnostní audit podle zákona 181/2014 Sb.

Naši auditoři mají výrazné zkušenosti s auditováním systému bezpečnosti informací, informačních a komunikačních systémů a proto vám pomohou ověřit skutečnou úroveň zabezpečení vašeho IT prostředí, které musí splňovat podmínky zákona. 

Zároveň splňujeme požadavky zákona na odbornou způsobilost auditorů.