17bs.png

ISO27001

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

Jsme vaším partnerem pro ochranu informací podle ISO 27001 a pomůžeme vám se systémem řízení bezpečnosti informací ve všech jeho částech.

Zavedeme ISMS podle

ISO 27001

Do vaší společnosti zavedeme ISMS a proškolíme všechny zaměstnance v bezpečné práci s informacemi.

Zauditujeme ISMS podle ISO 27001

Prověříme skutečný stav vašeho ISMS formou interního auditu. Víme, na které oblasti se zaměřit.

Připravíme vás k certifikaci

Čeká vás certifikace ISO 27001? Tak to jste na správném místě. Důkladně vás k na certifikaci připravíme.

Vytvoříme Bezpečnostní Strategii

Bezpečnostní strategie je základ ochrany informací. A my vám ji vytvoříme na míru vaší organizaci.

Zabezpečíme IT prostředí

Dnes je drtivá většina informací zpracovávaná skrze IT nástroje. A my je umíme zabezpečit! 

Odhalíme bezpečnostní rizika

Odhalení rizik je jedním z hlavních kroků při ochraně informací. Víme, kde rizika hledat a umíme je vyřešit.

Vyřešíme bezpečnostní incidenty

Bezpečnostní incidenty mohou potkat každého. My vám je vyřešíme tak, aby se už víckrát neopakovaly.

Uděláme z vás odborníky

Vyškolíme z vás odborníky v oblastech ochrany bezpečnosti informací a dat. Máme pro nás širokou nabídku kurzů.