ráďa-školí.png

ISO 22301

ŘÍZENÍ KONTINUITY PODNIKÁNÍ

ISO 22301 je mezinárodní standard pro systém managementu kontinuity podnikání.

 

Jedná se o komplexní proces řízení, který identifikuje potenciální hrozby pro organizaci jako celek a dopady na podnikatelské činnosti, které by mohly způsobit, pokud by nastaly, a který poskytuje rámec pro vybudování odolnosti organizace se schopností efektivní odezvy, která ochraňuje zájmy jejich klíčových zúčastněných osob, dobré jméno, obchodní značku a činnosti vytvářející hodnoty.

Jak vám pomůžeme s nasazením ISO 22301?

Určíme rozsah

Společně určíme rozsah IT systémů,

u kterých je vhodné aplikovat principy ISO 22301.

Nastavíme očekávání

Na základě vašeho podnikání určíme očekávání na dostupnost vašich IT systémů.

Zhodnotíme rizika

a dopady

Na vybrané IT systémy provedeme analýzu rizik, určíme jejich dopady a případné finanční ztráty.

Vytvoříme plány obnovy

Pro kritické IT systémy vytvoříme plány obnovy po havárii a plány kontinuity podnikání.

Vyškolíme vás

Vás i vaše kolegy vyškolíme na základní principy ISO 22031 a reakci při havárii.

Provedeme audit a test

Celý systém procesů a plánů ověříme skrze interní audit a test plánů obnovy.