4bs.png

GDPR AUDI IT PROSTŘEDÍ

Zpracováváte osobní údaje ve vašem IT prostředí? Máte je navíc uložené v Cloudu? 

 

Prověříme bezpečnost obojího s hlavním zaměřením na ochranu osobních údajů a plnění evropského nařízení GDPR.

Jak audit provedeme?

Vstupem pro nás do procesu auditu je naše interní metodika pro provádění auditů bezpečnosti informací, kterou jsme vyvinuli na základě více než 10 let auditování bezpečnosti.

Pomocí této metodiky:

Provedeme audit

Pečlivě porovnáme požadavky GDPR s vámi zavedenými procesními a technickými opatřeními.

Odhalíme nedostatky

Pokud zjistíme, že některý požadavek částečně nebo zcela neplníte, tak to pečlivě zaznamenáme.

Navrhneme zlepšení

 

Na závěr navrhneme konkrétní kroky, které vám pomohou zvýšit úroveň plnění požadavků GDPR a zlepší bezpečnost.

Co je výstupem takového auditu?

Výstupem takového auditu je detailní zpráva z auditu obsahující jak manažerské shrnutí vhodné pro členy nejvyššího vedení společnosti, tak také detailní porovnání auditovaných oblastí z pohledu IT bezpečnosti vůči nařízení GDPR. a informace o zjištěních.