4bs.png

GDPR

The General Data Protection Regulation 2016/679

Pomůžeme vám se splněním jednotlivých požadavků tohoto evropského nařízení a zkontrolujeme stav vašich opatření pro ochranu osobních údajů. Výsledkem pro vás bude komplexně uchopena tato oblast a vyhnutí se tak vysokým finančním pokutám.

Jak pracujeme v případě zavedení GDPR?

Určíme rozsah

Provedeme ohodnocení aktuálních opatření k ochraně osobních údajů vůči GDPR.

Identifikujeme osobní údaje

 

Zmapujeme toky osobních údajů včetně jejich zpracovatelů a zapojených stran.

Vyškolíme vás

Vás a vaše kolegy včetně vedení proškolíme na zásady ochrany osobních údajů.

Vyhodnotíme dopady

Provedeme detailní analýzu rizik týkajících osobních údajů a navrhneme jejich ošetření.

Úniky osobních údajů

Připravíme reakční plán pro případ, že by vám unikly osobní údaje a nastavíme komunikační cesty.

Vytvoříme pravidla

Projdeme vaše procesy a směrnice a doplníme do nich vhodné postupy a pravidla.