top of page

Compliance

Pomůžeme vám dosáhnout shody s následujícími bezpečnostními standardy:

Image by AbsolutVision

ISO/IEC 27001

Information Security Management System

cyber-security.jpeg

KYBERNETICKÝ ZÁKON

Zákon 181/2014 Sb. a vyhláška 82/2018 Sb.

Mladé podnikatelky

GDPR

General Data Protection Regulation

Image by Lenny Kuhne

TISAX

Trusted Information Security Assessment Exchange

Image by National Cancer Institute

HIPAA

Health Information Protection Accountability Act

bigstock-Hands-working-on-laptop-networ-175625125.jpg

CMMC 2.0

Cybersecurity Maturity Model Certification

Nákup kreditní kartou

PCI DSS

Pay Card Industry Data Security Standard

images.jpeg

NIST CSF

Cyber Security Framework

Data Cloud

ISO 27017

Information Security for Cloud Services

Server

CSA STAR

Security Trust Assurance and Risk

Image by FLY:D

NIS 2

Nařízení EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti

Image by Christopher Gower

DORA

Nařízení EU o digitální provozní odolnosti finančních institucí

bottom of page