7bs.png

BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

Bez ní nebudou procesy a postupy, které pro ochranu informací a dat zavedete nikdy fungovat.

Zaměstnanci je jednoduše nebudou respektovat. Protože neznají směr, který jim strategie určí.

 

Pomůžeme vám definovat bezpečnostní strategii, která bude podporovat DNA vaší společnosti, bude respektovat vaše zvyklosti, bude odpovídat vašim současným i budoucím obchodním záměrům a navíc bude orientovaná na potřeby vašich klientů.

Bezpečnostní strategie

Bezpečnostní strategie je základním stavebním kamenem pro ochranu informací a dat ve vaší společnosti. Určuje, jaký je přístup vaší společnosti, jejího vedení a jednotlivých pracovníků k ochraně vlastních dat a informací a informací vašich klientů.

 

Jedná se o soubor strategických plánů na současné a budoucí období, politik, směrnic, pracovních postupů doplněný o konkrétní technická opatření, které ve výsledku povedou k naplnění bezpečnostní strategie a tedy ke správné ochraně informací.

Poznáme DNA vaší společnosti

Prvním krokem, který je nezbytný pro vytvoření bezpečnostní strategie je poznání vaší společnosti, její „DNA“, ale také správné pochopení všech zainteresovaných stran, klientů, dodavatelů a vnitřních i vnějších faktorů, které mají dopad na práci s daty a informacemi ve vaší společnosti.

Vytvoříme strategii

Na základ výstupů z workshopu připravíme návrh bezpečnostní strategie včetně nezbytných politik, směrnic, vzdělávacího programu a pracovních postupů a v neposlední řadě doporučení, jak zabezpečit vaše fyzické i IT prostředí, jejichž nasazení odřídíme projektově.

Pomůžeme ji zavést

 

Jelikož každé bezpečnostní opatření je tak silné, jak je silný jeho nejslabší článek, tak proškolíme vaše kolegy v bezpečnostní strategii, pravidlem, bezpečných postupem při práci s daty a informacemi, aby tím neslabším článkem nebyli právě oni. A po dobu několika týdnů budeme dohlížet plnění a dodržování bezpečnostní strategie.