top of page

Bezpečnostní audity

Prověříme zabezpečení vašich dat, informací a IT prostředí 

a navrhneme opatření vedoucí k jeho zlepšení.

Provádíme bezpečnostní audity a testy v následujících oblastech

bottom of page