BEZPEČNOSTNÍ AUDITY

Prověříme zabezpečení vašich dat, informací a IT prostředí

a navrhneme opatření vedoucí k jeho zlepšení.

Máte zaveden nebo se chystáte zavést bezpečnostní standard ISO 27001 pro řízení ochrany informací 

ve vaší organizaci?

Správným krokem k určení skutečného stavu bezpečnosti je provedení interního auditu.

čistý banner.png

Provozujete své služby a aplikace a vztahuje se na vás zákon 181/2014 Sb. a vyhláška 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti? Pak jsme ti praví, kteří mohou úroveň vašeho zabezpečení IT infrastruktury prověřit.

Máte jistotu, že zabezpečení vašeho IT prostředí je adekvátní důležitosti dat, se kterými pracujete? Nechte nás zkontrolovat jeho stav, odolnost vůči aktuálním hrozbám  a navrhnout případné zlepšení.

Zpracováváte osobní údaje ve vašem IT prostředí? Máte je navíc uložené v Cloudu? Prověříme bezpečnost obojího s hlavním zaměřením na ochranu osobních údajů a plnění evropského nařízení GDPR.

220125_4.png

Vyvinuli jste webovou aplikaci a nejste si jisti, zda je správně zabezpečena? Chcete vědět, jestli je vaše IT prostředí odolné proti útokům? Nechte nás udělat penetrační test a my vám připravíme komplexní hodnocení vašeho zabezpečení.