top of page

Bezpečnost informací

Bezpečnost informací a dat je obor, který se dotýká prakticky všech části a činností vaší společnosti. Proto je nutné vnímat informace nejen v elektronické podobě, ale také i v té fyzické. A adekvátně je chránit.

Image by AbsolutVision

Ochráníme vaše data a informace před bezpečnostními hrozbami po celou dobu jejich existence ať už jsou uložené v IT prostředí (počítače, notebooky, datová uložiště, informační systémy), nebo existují ve fyzické podobě (kartotéky, dokumenty, archívy apod.).

Vaše interní procesy a činnosti doplníme o náležitosti, které povedou k ochraně a zabezpečení vašich informací a dat a navíc bude vše v souladu s mezinárodním standardem pro bezpečnost informací ISO/IEC 27001.

bottom of page