10bs.png

AUDITOR BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Cílem je předat maximum zkušeností s prováděním auditu bezpečnostního programu a účastníky připravit na roli auditora v souladu s normou ISO 19011.

Trénink je koncipování jako provedení životním cyklem auditu z pohledu auditora. Tedy od naplánování auditu, jeho samotné provedení včetně auditovaní všech oblastí ISMS a následné vyhodnocení oproti požadavkům normy ISO 27001.

Komu je kurz určen?

Trénink je určen osobám, které jsou nebo budou provádět audity systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001.

Rozsah kurzu

3 dny