2bs.png

AUDIT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

PODLE ZÁKONA 181/2014 SB.

Provozujete své služby a aplikace a vztahuje se na vás zákon181/2014 Sb. a vyhláška 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti?

 

Pak jsme ti praví, kteří mohou úroveň vašeho zabezpečení IT infrastruktury prověřit.

Jak audit provedeme?

Vstupem pro nás do procesu auditu je naše interní metodika pro provádění auditů bezpečnosti informací, kterou jsme vyvinuli na základě více než 10 let auditování bezpečnosti. Pomocí této metodiky:

Provedeme audit

Pečlivě porovnáme požadavky zákona s vámi zavedenými procesními a technickými opatřeními.

Odhalíme nedostatky

Pokud zjistíme, že některý požadavek částečně nebo zcela neplníte, tak to pečlivě zaznamenáme.

Navrhneme zlepšení

 

Na závěr navrhneme konkrétní kroky, které vám pomohou zvýšit úroveň plnění požadavků zákona a zlepší bezpečnost.

Co je výstupem takového auditu?

Výstupem takového auditu je detailní zpráva z auditu obsahující jak manažerské shrnutí vhodné pro členy nejvyššího vedení společnosti, tak také detailní porovnání auditovaných oblastí vůči zákonu 181/2014 Sb. a informace o zjištěních.