3bs.png

AUDIT IT BEZPEČNOSTI

Máte jistotu, že zabezpečení vašeho IT prostředí je adekvátní důležitosti dat, se kterými pracujete?

 

Nechte nás zkontrolovat jeho stav, odolnost vůči aktuálním hrozbám a navrhnout případné zlepšení.

Jak audit provedeme?

Vstupem pro nás do procesu auditu je naše interní metodika pro provádění auditů kybernetické bezpečnosti, kterou jsme vyvinuli na základě více než 10 let auditování bezpečnosti. Pomocí této metodiky:

Provedeme audit

Pečlivě porovnáme požadavky standardu pro kyberbezpečnost s vámi zavedenými procesními a technickými opatřeními.

Odhalíme nedostatky

Pokud zjistíme, že některý požadavek částečně nebo zcela neplníte, tak to pečlivě zaznamenáme.

Navrhneme zlepšení

 

Na závěr navrhneme konkrétní kroky, které vám pomohou zvýšit úroveň IT bezpečnostních opatření ve vaší společnosti.

Co je výstupem takového auditu?

Výstupem takového auditu je detailní zpráva z auditu obsahující jak manažerské shrnutí vhodné pro členy nejvyššího vedení společnosti, tak také detailní porovnání auditovaných oblastí vůči standardu pro kybernetickou bezpečnost a informace o zjištěních.